Wij zijn boeren in de stad. Jacob Beeker en Fokke Nooitgedagt hebben beide een agrarische achtergrond. Wij zijn opgegroeid op een boerenbedrijf of hebben er veel gewerkt. Jacob heeft een agrarische opleiding genoten en als ICT-er en boer het bedrijf www.jerseyvleesbestellen.nl  opgericht. Fokke heeft ervaring in de organisatorische sfeer en is loopbaanbegeleider bij zijn eigen bedrijf www.nooitgedagt.com. Samen gaan wij voor een gezonde groene leefomgeving in Amersfoort en omstreken.

Hieronder stellen we ons nader aan je voor:

Jacob Beeker

Jacob woont sinds 2003 in Amersfoort samen met Linda en heeft 2 kinderen. Na de middelbare en hogere landbouwschool is hij gaan werken in de ICT-sector. Na enkele jaren kwam het besef dat de primaire landbouw bleef trekken. Jacob is toen gaan werken op een middelgroot melkveebedrijf. Na 2 jaar is hij voor zichzelf begonnen met de opfok van Jersey stierkalveren voor natuurzuivere vleesproductie. Deze stierkalveren komen uitsluitend van biologische melkveebedrijven en worden minimaal 11 maanden op zorgboerderijen en in natuurterreinen opgefokt. Met behulp van crowdfunding zamelt hij geld in om de kalveren volwassen te laten worden, terugbetaling gaat in natura, een vleespakket met 25% rendement.
Foto

Fokke Nooitgedagt

Fokke is getrouwd met Maaike en zij hebben 2 kinderen. Zij wonen sinds 2009 in Amersfoort. Fokke is opgegroeid op het melkveebedrijf van zijn ouders in Friesland. Tot zijn 23ste heeft hij intensief meegedraaid op het bedrijf. Op dat moment trok het bedrijfsleven hem meer en heeft hij gekozen voor een loopbaan in het commerciele dienstverlening. Toch bleef ook bij Fokke de landbouw trekken. Ervaringen bij bedrijfsleven en overheid leren hem dat voedselproductie en –distibutie schoner en effectiever kan. Hij deellt zijn ervaring en inzet binnen de stadsboerderij.
Foto